Connect with us

W czym możemy pomóc? ;)

Artykuły dla hasła "podlaskie – warto zobaczyć"

Podlaskie

Biebrzański Park Narodowy chroni najrozleglejsze w Polsce torfowiska, położone wzdłuż rzeki Biebrzy. Zajmuje jeden z największych terenów bagiennych w Europie Środkowej, a jednocześnie jest największym i najdłuższym parkiem narodowym...

Podlaskie

1. Wieża „Maruszka”’ w Babiej Górze nad Zalewem Siemianówka (widok na dolinę Narwi i zalew) 2. Wieża w Muzeum Przyrodniczym w Białowieży (panorama Polany Białowieskiej oraz Rezerwatu Ścisłego BPN) – wstęp...

Podlaskie

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym polskim parkiem narodowym. Jego zalążkiem było leśnictwo „Rezerwat” utworzone w 1921 roku. W 1977 roku Białowieski Park Narodowy został włączony do sieci...

Podlaskie

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” to miejsce, gdzie rzeka rozlewa się tworząc labirynt koryt, starorzeczy i malowniczych zakoli wypełniających całą szerokość doliny. Wokół roztaczają się obszary...

Podlaskie

Kraina Otwartych Okiennic na Podlasiu to trzy unikatowe pod względem architektonicznym wsie: Trześcianka, Soce i Puchły położone w dolinie Narwi i jej dopływu – Rudni. Specyfiką zabudowań jest bogata dekoracja...

Podlaskie

Trasa do Dębu Jagiełły biegnie przez Obręb Ochronny Orłówka Białowieskiego Parku Narodowego. Nieoznakowana w terenie trasa wiedzie przez najcenniejszy fragment Puszczy Białowieskiej tzw. Rezerwat Ścisły. Szlak biegnie trybami...

Podlaskie

Kanał Augustowski jest uznawany za dzieło sztuki inżynierskiej z XIX wieku. Ma długość ponad 100 kilometrów, w tym po polskiej stronie – 80 km. Zaczyna się nad malowniczą Biebrzą, a kończy...

Podlaskie

Hańcza jest najgłębszym jeziorem w Polsce. Brzegi jeziora pokryte są licznymi głazami, w większości strome i wysokie. Linia brzegowa jest urozmaicona malowniczymi zatokami i półwyspami. W najgłębszym miejscu jezioro ma 108,5...

Podlaskie

Stary Rynek w Łomży jest prostokątnym placem, z którego wszystkich rogów wychodzą prostopadłe ulice. Głównym budynkiem Starego Rynku jest ratusz. Pierwotny ratusz znajdował się pośrodku Rynku. Obecny...

Podlaskie

Rezerwat Bagno Wizna I Rezerwat chroni fragment rozległego torfowiska niskiego w dolinie Narwi, ze stanowiskami rzadkich roślin. Utworzony został w 1967 roku na powierzchni 30 hektarów na wschód od wsi...

Podlaskie

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku jest obecnie największą instytucją artystyczną na terenie północno-wschodniej Polski i najnowocześniejszym centrum życia kulturalnego w tej części Europy. Jak podaje...