Connect with us

W czym możemy pomóc? ;)

Polskie muzea

Dworek Reja w Nagłowicach

Autor filmu: Powiat Jędrzejowski
Data dodania na YouTube: 26 stycznia 2011r.

Zobacz też:

Świętokrzyskie

Mikołaj Rej, pierwszy pisarz piszący wyłącznie po polsku, autor słynnych słów: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, i swój język mają, związany jest z Nagłowicami w powiecie jędrzejowskim....