Connect with us

W czym możemy pomóc? ;)

Artykuły dla hasła "Góra Zborów"

Śląskie

Wyżyna Częstochowska w rejonie Podlesic wygląda niczym równina. Nad nią górują wzgórza z ostańcami zbudowanymi z odpornych na czynniki erozyjne wapieni skalistych, a najwyższym z nich jest Góra Zborów zwana też...