Connect with us

W czym możemy pomóc? ;)

Artykuły dla hasła "Chełm"

Lubelskie

Chełm to wczesnośredniowieczne miasto wchodzące w skład Grodów Czerwieńskich, w XIII wieku stolica księstwa halicko-wołyńskiego, od 1392 r. polskie miasto królewskie, centrum Ziemi Chełmskiej. Pod śródmieściem znajduje się labirynt kredowych...

Lubelskie

Chełmskie Podziemia Kredowe to wyjątkowe miejsce w skali kraju i całej Europy. Ten labirynt korytarzy powstawał w wyniku wydobywania od XVI wieku kredy, której złoża znajdują się pod powierzchnią miasta. Obecnie...